Kan man misslyckas med Gmu?

Innehållsförteckning

Kan man misslyckas med Gmu?

Kan man misslyckas med Gmu?

Majoriteten som själva väljer att avbryta eller inte blir godkända har förberett sig otillräckligt. Ofta saknas motivation och vilja att pressa sig tillräckligt för att klara av testerna. Kan jag söka igen om jag misslyckas under uttagningen? Det får du besked om efter uttagningen.

Kan man misslyckas på mönstringen?

Mönstringen sker under lagen om totalförsvarsplikt, den som inte infinner sig riskerar åtal med påföljd som kan bli ”böter eller fängelse i högst ett år”.

Relaterade inlägg: