Vad gör munkar inom buddhismen?

Innehållsförteckning

Vad gör munkar inom buddhismen?

Vad gör munkar inom buddhismen?

I både kristna och buddhistiska kloster lovar munken eller nunnan, att leva i celibat. Det betyder att man inte gifter sig och inte har några sexuella relationer. Munkar och nunnor får inte heller äga någonting, mer än det allra nödvändigaste. De bor i klostret, äter enkla måltider och klär sig i klosterdräkt.

Vad finns det för regler inom buddhismen?

De är som följer:

  • Jag avstår från att döda.
  • Jag avstår från att ta vad som inte är givet.
  • Jag avstår från sexuell aktivitet.
  • Jag avstår från falskt tal.
  • Jag avstår från att inta alkohol och droger som leder till oaktsamhet.
  • Jag avstår från att äta efter den förbjudna tiden (efter 12.00)

Vilka högtider firas inom buddhismen?

De firar genom att dansa lejondans, bada Buddha och ge presenter till Buddha. Vad är Vesak? Vesak är den heligaste tiden i den buddhistiska kalendern. Högtiden firas över hela Sydostasien till åminnelse av Siddhartha Gautamas (Buddhas) födelse, upplysning och död.

Vilka regler finns det i buddhismen?

Enligt buddhismen är den enda lösningen på dukkha den åttafaldiga vägen. Det sätt på vilket buddhismen utövas skiljer sig dock mellan olika traditioner. Trots att samtliga följer den åttafaldiga vägen, kan utövandet se mycket olika ut.

Hur är det att leva som Buddhist?

  • hur är det att leva som buddhist? 1 Man får inte döda något levande 2 Man får ej ta det som inte är givet (Stjäl inte) 3 Missbruka ej sexualiteten 4 Avstå från alkohol eller icke receptbelagda droger 5 Avstå från falskt tal (Ljug ej)

Varför avstå från att vara buddhist?

  • Avstå från att ta emot guld, silver eller annat av värde (Gäller enbart inom Theravada grenen) Annars finns det inga absoluta livsregler för att leva som buddhist, förutom de fem som nämns ovan.

Varför är buddhismen en religion utan någon gud?

  • Buddhismen tillhör en av världsreligionerna men är i grunden en religion utan någon gud. I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva. En filosofi och religion Bön, offer och tro på gudar är meningslöst enligt Buddha.

När började buddhismen uppstå?

  • Buddhismen uppstod någon gång under perioden från 500-talet till 300-talet f.Kr. i Södra delen av Nepal, nuvarande Lumbini, Nepal. Den spreds sedan i östra Asien och kom att blandas med många kulturer och traditioner.

Relaterade inlägg: