Vad tror plymouthbröderna på?

Innehållsförteckning

Vad tror plymouthbröderna på?

Vad tror plymouthbröderna på?

Utmärkande för Plymouthbrödernas tro är ”dispensationalismen”, en bokstavlig tolkning av Bibeln som sätter fokus på jordens snara undergång. För Plymouthbröderna är omvärlden ond. De vägrar att vara med i världsliga organisationer och att underteckna avtal.

Hur lever plymouthbröderna?

De exklusiva plymouthbröderna prioriterar familjelivet högt. Varje söndag deltar alla församlingsmedlemmar i Herrens måltid, som har en central plats i brödernas liv. Deras sociala aktiviteter utövas för det mesta med andra medlemmar som de träffar på sina bibelmöten.

Vem grundade plymouthbröderna?

Kristen frikyrka som grundades 1827 av irländaren John Darby (1800–1882). Den första församlingen fanns i Plymouth, England. Använder en egen bibelöversättning. Splittrades i två delar, en öppen och en sluten som kallas ”The Exclusive Brethren” (Plymouthbröderna).

Vad finns det för sekter i Sverige?

Sammanfattning per trosinriktning
Religion/trosuppfattningDeltagare/medlemmar
1Svenska kyrkan
2Frikyrkliga samfund (FSR)321 793
3Islam (ISR)154 189
4Ortodoxa och österländska kristna samfund (OÖKER)147 347

Hur tar man sig ut ur en sekt?

Hur tar man sig ur en sekt? Mår du dåligt och funderar på att lämna, men inte vet hur du ska göra: Kontakta Hjälpkällan, en religiöst och politiskt obunden verksamhet där man kan man få stöd och hjälp. Man kan vara anonym om man vill, och man kan få träffa andra avhoppare.

Vad finns det för sekter?

Sekter / Exempel på sekter

 • Jehovas Vittnen.
 • Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormonerna)
 • Scientologikyrkan.
 • Livets ord / Trosrörelsen.
 • Hare Krishna.
 • Heavens gate.
 • Falun gong.

När blir en sekt en religion?

En sekt är en grupp som avviker från de religiösa huvudlinjerna som finns i samhället, t. ex. Kyrkan. Dock behöver den inte vara religiös.

Vad finns de för sekter?

Artiklar i kategorin "Sekter"

 • Abrahamiter.
 • Aghori.
 • Alumbrados.
 • Aum Shinrikyo.
 • Avhoppare.

Relaterade inlägg: