Vad krävs för att komma till Sverige?

Vad krävs för att komma till Sverige?

Vad krävs för att komma till Sverige?

Huvudregeln är att du som vill bo med någon i Sverige, ska ansöka om uppehållstillstånd från ditt hemland eller det land där du har tillstånd att bo. Uppehållstillståndet ska vara klart innan du reser in i Sverige. I vissa fall kan du uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige.

Vad behöver man för att förlänga uppehållstillstånd?

Så kan du få förlängt uppehållstillstånd

  • Du behöver skydd (asyl).
  • Du är familjemedlem till en person som är bosatt i Sverige.
  • Du studerar på gymnasial nivå.
  • Du vill söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå.
  • Du har studerat på gymnasial nivå och kan försörja dig själv.

Hur kan jag hämta min fru till Sverige?

Det krävs 1) att personen som ska komma hit kan styrka sin identitet, detta görs genom giltigt pass eller annat liknande. 2) anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja den personen (5 kap. 3 b § utlänningslagen). Det innebär att båda ska ha en bostad i tillräcklig storlek samt kunna leva i en bra standard.

Vad krävs för uppehållsrätt?

Du har uppehållsrätt om du till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för din försörjning. Om du har uppehållsrätt i Sverige behöver du inte kontakta Migrationsverket. Vid inresan till Sverige behöver du ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår.

Vad krävs för att en person ska få ett arbetstillstånd i Sverige?

För att få arbetstillstånd ska du ha ett erbjudande om arbete i Sverige. Din arbetsgivare måste ha annonserat tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar innan anställningserbjudandet skapades.

Hur ansöka man om förlängning av uppehållstillstånd?

Om du har uppehållstillstånd och vill fortsätta bo i Sverige efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd. Du ansöker enklast på webben. På den här sidan hittar du information om hur det går till att göra en webbansökan om att förlänga uppehållstillstånd.

När ansöka förlängning av uppehållstillstånd?

Du ska ansöka om förlängning innan ditt uppehållstillstånd tar slut, men tidigast två månader innan.

Hur kan man hämta sin sambo till Sverige?

Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått registrerat partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige. Med sambo menas ett par som inte är gifta men som bor och lever tillsammans som i ett äktenskap. Att ni har bott tillsammans under till exempel ett turistbesök räcker inte.

Hur länge måste man vara gift för att bli svensk medborgare?

Om du är gift, lever i ett registrerat partnerskap eller är sambo med en svensk medborgare kan du ansöka om svenskt medborgarskap efter tre år. Ni ska då ha bott tillsammans de senaste två åren. Det räcker inte med att ni är gifta med varandra, ni ska också bo tillsammans.

Vad händer om man inte har uppehållsrätt?

Det innebär att anknytning till en svensk medborgare som är bosatt i Sverige inte grundar någon uppehållsrätt som familjemedlem till en EES-medborgare. Familjemedlemmar till svenska medborgare måste ansöka om uppehållstillstånd om de inte har någon egen uppehållsrätt.

Hur kan du få uppehållstillstånd i Sverige?

  • Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon i Sverige. Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.

Vad är uppehållstillstånd för att söka asyl i Sverige?

  • Uppe­hålls­till­stånd för att söka skydd (asyl) En person som är förföljd eller riskerar förföljelse eller omänsklig behandling i sitt hemland kan söka asyl i Sverige. Den som söker asyl lämnar sin ansökan till gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.

Hur länge kan du få permanent uppehållstillstånd för arbete?

  • För att få permanent uppehållstillstånd för arbete måste du ha arbetat i minst 44 månader. Om du inte kan få permanent uppehållstillstånd kan du i vissa fall få ett fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd. 2020-04-17 Det här gäller om du är asylsökande som tidigare har haft arbetstillstånd och nu ansöker om ett nytt

Relaterade inlägg: