Hur avveckla ett aktiebolag?

Innehållsförteckning

Hur avveckla ett aktiebolag?

Hur avveckla ett aktiebolag?

Det finns många sätt att avveckla ett aktiebolag på:

  1. Du kan lägga ner (likvidera) företaget.
  2. Du kan sälja alla aktier i aktiebolaget.
  3. Aktiebolaget kan fusioneras.
  4. Aktiebolaget kan upplösas genom delning.
  5. Aktiebolaget kan försättas i konkurs.

Är det svårt att avveckla ett aktiebolag?

Det är inte svårt. Men det är klart att hjälpen man kan få med avveckling av en bolagsservice gör att man kan undvika uppgifter som känns som svårare och det är också värt något. Fast i första hand så är det tiden man sparar som man ska se på.

Kan man stänga ner ett aktiebolag?

En likvidation innebär att aktiebolaget läggs ner genom att alla eventuella skulder i bolaget betalas, samt att eventuellt överskott delats ut till aktieägarna. Sedan kan bolagsstämman besluta att en likvidation ska göras. Aktiebolaget gör då en anmälan till Bolagsverket att de tagits beslut om frivillig likvidation.

Kan man avveckla ett AB?

Det finns många sätt att avveckla ett aktiebolag på: Du kan lägga ner/likvidera företaget. Du kan sälja aktier. Du kan överlåta företaget till nästa generation genom arv, testamente eller gåva.

Vad kostar det att lägga ner ett aktiebolag?

Avveckla ditt aktiebolag idag för 5 995 kronor. Få dina pengar utbetalda inom 3-5 bankdagar. Att avveckla sitt aktiebolag är både ett snabbare och billigare alternativ än att likvidera sitt aktiebolag. För 5 995 kronor tar vi över ditt aktiebolag och avvecklar dig direkt och säkert som juridisk person.

Kan man lägga ett aktiebolag vilande?

Du kan inte anmäla att företaget är vilande Det går inte att anmäla till Bolagsverket att företaget är vilande, utan registreringen i aktiebolagsregistret finns kvar även om företaget inte har någon verksamhet. Att ingen verksamhet finns leder alltså inte till att företaget automatiskt avvecklas eller avregistreras.

Hur lång tid tar det att avveckla ett aktiebolag?

Vill du avveckla ditt aktiebolag genom frivillig likvidation innan årsskiftet bör du agera ganska snart eftersom det tar cirka sju månader att genomföra en likvidation. Det kan ibland ta längre tid. Kallelsetiden på okända borgenärer är sex månader och går inte att ändra.

Hur gör man för att få ett aktiebolag vilande?

Du kan inte anmäla att företaget är vilande Det går inte att anmäla till Bolagsverket att företaget är vilande, utan registreringen i aktiebolagsregistret finns kvar även om företaget inte har någon verksamhet. Att ingen verksamhet finns leder alltså inte till att företaget automatiskt avvecklas eller avregistreras.

Vad händer med kapitalet vid en avveckling av AB?

Om du som privatperson ägde aktierna i bolaget får du ta ut pengarna till ditt privata konto. Aktiekapital är skattade privata pengar som legat i bolaget som en säkerhet för verksamheten. När nu verksamheten inte finns kvar och bolaget har likviderats får du ta ut pengarna igen till ditt privata konto.

Relaterade inlägg: