Varför välja Svanen?

Innehållsförteckning

Varför välja Svanen?

Varför välja Svanen?

Svanenmärket är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet. Genom att Svanenmärka era varor och tjänster stärker ni ert varumärke och kan vinna konkurrensfördelar på marknaden. ... Att ha miljömärkta produkter och tjänster stärker företagets image som ett medvetet och ansvarstagande företag.

Vad har Svanen för krav?

Kriterier för att en produkt eller tjänst får svanenmärkas tas fram i samråd med experter, miljöorganisationer och myndighet. Krav ställs på energiåtgång vid tillverkning, användandet av kemikalier, utsläpp och avfallshantering. Även funktionalitet och kvalitet kontrolleras.

Vad krävs för miljömärkt?

Vår miljömärkning bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort.

Var finns Svanen?

Svanens finns i hela Norden Varje sekretariat tar hand om licensansökningar, kontrollbesök och marknadsföring i sina respektive länder. Varje land ansvarar också för det egna landets ställningstagande i produktgrupps- och kriteriefrågor. Läs mer om Nordisk Miljömärkning på vår nordiska hemsida.

Hur blir man Svanen märkt?

Hur blir en produkt miljömärkt med Svanen? Innan en produkt eller tjänst blir Svanenmärkt kontrollerar vi att den uppfyller våra krav. Vi begär intyg och dokumentation samt omfattande tester från oberoende laboratorier. Därefter gör vi ett kontrollbesök i produktionen eller på anläggningen som ska Svanenmärkas.

Vad krävs för att en butik ska få märkningen Bra Miljöval?

Miljömärkning finns på en mängd olika slags produkter och tjänster och kan handla om exempelvis klimat, goda arbetsvillkor med mer. Bra Miljöval finns inte för livsmedel men märkningen har krav som styr mot mer ekologiskt. Bland annat måste livsmedelsbutiker som är Bra Miljöval-märkta ha en viss andel ekologisk mat.

Relaterade inlägg: