Vad utreder polisen?

Innehållsförteckning

Vad utreder polisen?

Vad utreder polisen?

Under förundersökningen utreder polisen vad som har hänt och vem som kan vara skyldig till brottet. Förundersökningen leds av en förundersökningsledare, som antingen kan vara polis eller åklagare. Till sin hjälp har hon eller han brottsutredare från polisen.

Hur arbetar polisen mot organiserad brottslighet?

Myndigheter samarbetar mot organiserad brottslighet Myndigheterna har inrättat gemensamma strategiska och operativa råd, underrättelsecenter på regional och nationell nivå samt särskilda aktionsgrupper för att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten.

Hur kan polisen stoppa brott?

Genom att analysera information och kunskap som finns tillgänglig både inom polisen och i lokalsamhället bestäms arbetsmetod och hur resurserna ska prioriteras. Polisen sätter in förebyggande åtgärder på platser där man vet att det förekommit eller finns risk för att brott begås.

När använder polisen Förstärkningsvapen?

Utrustning och beväpning Utmärkande för NI är att operatörerna oftast uppträder i gröna uniformer och västar, högt skurna ballistiska hjälmar samt automatkarbiner. Enheten är utrustade med polisens ordinarie tjänstevapen, SIG P226 samt MP5 som även nyttjas som förstärkningsvapen vid den ordinarie polisen.

Relaterade inlägg: