Vad gör man vid hot?

Innehållsförteckning

Vad gör man vid hot?

Vad gör man vid hot?

Vad gör jag om jag känner mig hotad? Om du har frågor eller upplever att du behöver skydd ska du vända dig till polisen. Anmäl till polisen genom att ringa 114 14 eller besök en polisstation. Är hotet akut ring 112.

Vad innebär brottsrubriceringen olaga hot?

Att hota någon med en brottslig handling, exempelvis genom att lyfta vapen mot personen. Se kommentaren till 4 kap. 5 § brottsbalken.

Vad händer om man hotar någon?

Hotet ska framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Straffet för den som blir dömd för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Hot som inte hotar om ett annat brott, kan i stället vara brott som utpressning eller olaga tvång.

Vad är olagliga hot?

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig.

Vad är straffet för mordhot?

Hotet ska framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Straffet för den som blir dömd för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Hot som inte hotar om ett annat brott, kan i stället vara brott som utpressning eller olaga tvång.

Relaterade inlägg: