Vad gör nattfjärilar på dagen?

Innehållsförteckning

Vad gör nattfjärilar på dagen?

Vad gör nattfjärilar på dagen?

Nattfjärilar kan se i nästan mörker och flyger på natten för att sedan sova på dagen. Fjärilssamlare använder ofta en vit duk och en lampa som avger ultraviolett ljus, för att kunna locka nattfjärilar och fånga in dem till samlingen, så kallad ljusfångst.

Vart är nattfjärilar på dagen?

Ofta hittar man de nattaktiva fjärilarna när de sitter stilla på dagen. Många nattfjärilar är grå och oansenliga men det finns en del som är både stora och färggranna. Trots namnet är en del nattfjärilar aktiva på dagen. De vackra bastardsvärmarna är en sådan grupp.

Hur sover fjärilar?

På vintern så måste alla fjärilar hitta ett sätt att övervintra. En del arter, som citronfjärilen övervintrar som vuxen insekt. Då sover de nedfrysta på en gren eller i skydd under bark eller annat. Fjärilen producerar en antifrysvätska som gör att den klarar minus- grader.

Relaterade inlägg: