Vad händer när bin pollinerar?

Innehållsförteckning

Vad händer när bin pollinerar?

Vad händer när bin pollinerar?

Honungsbina bara älskar den söta nektar som finns i äppelblomman, i blomman finns också ståndare med pollen som fastnar på kroppen när biet suger i sig blommans nektar. Pollenkornen följer sedan med biet till nästa blomma där det fastnar på en pistill – pollineringen, befruktningen, är därmed genomförd!

Är getingar pollinatörer?

Getingar är på många sätt missförstådda. Att det finns ungefär 50 arter i Sverige, att de är skickliga byggarbetare, viktiga rovdjur och pollinatörer i trädgården är det inte många som känner till. Getingar inger respekt i djurvärlden. Inte bara från människor utan också från djur som normalt äter insekter.

Hur pollinering går till?

Pollinering är när pollenkorn från ståndaren (blommans hankönsorgan) förs över till pistillens märke (honkönsorganet). Där gror pollenkornet och en pollenslang växer ner i pistillen varpå befruktningen sker av blommans frö- eller fruktämne nere i pistillens bas och det bildas frön och fruktkött som är fröets näring.

När pollinerar bin?

När ett bi suger blommans söta nektar fastnar det ett slags frömjöl från blommans ståndare i biets små hårstrån. När biet sedan flyger vidare till nästa blomma lossnar lite frömjöl och hamnar då i nästa blommas pistill. Det är det som kallas för pollinering. Och det är på det sättet som nya blommor blir till.

Vad händer om humlorna försvinner?

Korna som betar behöver klöver i fodret och klövern är helt beroende av pollineringen. Så när bin och humlor försvinner minskar den avgörande pollineringen och därmed kornas mat och din fil.

Varför minskar pollinatörer?

De flesta lever vilt i naturen, så kallade vilda pollinatörer. Studier har visat att pollinerande insekter har minskat både i antal och i antal arter globalt och i Sverige. Färre blomrika miljöer, ökad användning av växtskyddsmedel, klimatförändringar med mera är några av de hot som drabbar de vilda pollinatörerna.

Relaterade inlägg: