Vad är ett plenarsammanträde och vad betyder ordet plenum?

Innehållsförteckning

Vad är ett plenarsammanträde och vad betyder ordet plenum?

Vad är ett plenarsammanträde och vad betyder ordet plenum?

Plenarsammanträdet är en viktig del av arbetsgången inom Europaparlamentet. Då avslutas det lagstiftningarbete som gjorts i parlamentets utskott och de politiska grupperna. Vid plenarsammanträdet fattar EU-medborgarnas företrädare, parlamentsledamöterna, beslut i EU-frågor vid sidan av kommissionen och rådet.

Vad är ett Pleniavgörande?

Om en avdelning hänskjutit allenast viss i ett mål uppkommen fråga till avgörande i plenum, måste avdelningen vid domens meddelande iakttaga vad om denna fråga blivit bestämt i plenum.

Vad betyder ordet plenum?

Plenum, eller plena, betyder ”sammankomst” eller ”sammanträde”. Ordet används ofta på kongresser för att beskriva de diskussioner och beslut som tas i den stora kongresshallen.

Vad är gny?

Gny betyder ungefär detsamma som buller.

Vad är förverkliga?

Förverkliga betyder ungefär detsamma som omsätta i handling.

What is Plenum in HVAC?

  • What is plenum? In building construction, a plenum (pronounced PLEH-nuhm, from Latin meaning full) is a separate space provided for air circulation for heating, ventilation, and air-conditioning (sometimes referred to as HVAC) and typically provided in the space between the structural ceiling and a drop-down ceiling.

What is the size of a plenum cable?

  • In the U.S., typical plenum cable sizes are American Wire Gauge (AWG) sizes 22 and 24. Plenum cabling is often made of Teflon and is more expensive than ordinary cabling.

What does China's plenum mean for the world?

  • — The Economist, The meeting this week, also called the plenum, will push efforts to sharpen China’s political defenses, likely including greater use of advanced technology to monitor and manage officials and citizens.

Relaterade inlägg: