Vad betyder på linser?

Innehållsförteckning

Vad betyder på linser?

Vad betyder på linser?

POW/PWR/SPH - Styrka Ett plus- och minusvärde anger hur stort synfel du har. Det ger även klartecken om huruvida du är när- eller långsynt. Ett positivt värde berättar att du är långsynt medan ett negativt sådant innebär att du är närsynt.

Vad menas med addition på linser?

Sfären anger hur starka linserna är. Framför värdet finns ett plustecken (+) om du är översynt, eller ett minustecken (-) om du är närsynt.

Vad menas med Axel på linser?

Baskurva (BC) Baskurvan beskriver linsens kupighet. Värdet anger den radie på cirkelbågen som motsvarar linsens insida. Desto lägre värde, desto kupigare är linsen. Baskurvan anges alltid i millimeter.

Vad är en lins?

Baskurvan på en kontaktlins beskriver linsens kurvatur i millimeter, för att ge högsta möjliga komfort vid bärandet av linser, det vill säga genom hur väl linsen sitter på ditt öga. Normalt är dessa parametrar mellan 8–10 mm. Sfär är kontaktlinsens styrka. Måttenheten för sfärisk styrka är en diopter, eller D.

Hur vet jag vilka linser jag ska ha?

Oavsett om du är närsynt, långsynt eller har brytningsfel, kan du i princip alltid använda kontaktlinser för att korrigera din syn. En synundersökning hos någon av våra optiker kan ge dig besked om vilken typ av linser som passar ditt synfel.

Vad har jag för linser?

Överblick av parametrarna
FörkortningFörklaring
OUOculus Uterque anger när du har samma parametrar för båda ögonen
SP(H) / PWR / DSphere, power, or dioptervärde anger värdet av närsynthet eller översynthet (+ or -)
CYL / CPCylinder anger astigmatism och berättar ögats vertikala kurva

Vad menas med Baskurva på linser?

Baskurvan för en kontaktlins beskriver baksidan på linsen och det är viktigt att baskurvan är korrekt. Eftersom baskurvan är individuell kan besvär uppstå om en lins används med felaktiga värden för linsbäraren. Linser med korrekt baskurva ska passa ögat bra, vilket i sin tur bidrar till att ögat får syre.

Vad betyder diameter på linser?

Baskurvan anger graden av kurvaturen i kontaktlinsen, och hur nära ögat linser sitter. ... En högre BC, som 8.70, betyder en plattare lins. Diametern (DIA) anger linsens bredd och uttrycks i millimeter, vanligtvis mellan 13 och 15 mm.

Vad betyder Synintyget?

När du köper glasögon är det viktigt att ha aktuella värden för att få optimal synskärpa i glasen. Ett glasögonrecept är ett synintyg som du får hos optiker där dina styrkor redovisas. Förutom styrkan beskrivs en rad andra parametrar på glasögonreceptet.

Relaterade inlägg: