Vad används prometazin till?

Innehållsförteckning

Vad används prometazin till?

Vad används prometazin till?

Indikationer

  • Sömnrubbningar.
  • Allvarliga orostillstånd.
  • Premedicinering i kirurgisk och odontologisk praxis.
  • Rörelsesjuka.
  • Allergiska manifestationer av olika genes.
  • Pruritus.
  • Nausea och vertigo (graviditetsillamående, Ménières sjukdom, illamående efter röntgenbehandling och narkos)
  • Alkoholism och eufomani.

Är prometazin beroendeframkallande?

Lergigan (prometazin) är ej beroendeframkallande men ofta sederande, 10-50 mg vid behov eller vid svårare tillstånd på schema: 25+25+50 mg/dygn.

Hur länge verkar prometazin?

Vid behandling med prometazin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Fördröjd reaktionsförmåga och dåsighet kan kvarstå morgonen efter eftersom effekten kan vara i upp till 12 timmar.

Vad är prometazin 25 mg?

Prometazin (varunamn: Lergigan) är en neuroleptikabesläktad stark antihistamin ur gruppen fentiazinderivat. Prometazin används bland annat för att dämpa ångest, oro, illamående, yrsel, sömnstörningar, allergiska reaktioner och klåda.

Vad används Lergigan för?

Vad Lergigan comp är och vad det används för Efedrin och koffein förstärker effekten vid rörelsesjuka och graviditetsillamående. Lergigan comp används mot: Spänning och ångest vid nervösa besvär. Alkoholmissbruk och beroende av narkotiska medel.

Hur verkar Lergigan?

Lergigan är ett receptbelagt läkemedel med prometazin som aktiv substans. Det används mot klåda och allergiska besvär. Medicinen fungerar genom att ta bort effekten av histamin som ger allergiska reaktioner. Lergigan är också lugnande och kan användas mot till exempel ångest eller nervositet.

Är det farligt att ta för många Lergigan?

Symtombild vid överdosering En stor överdos av prometazin framkallar oftast inom en timme en viss medvetandesänkning samt antikolinerga symtom som vidgade pupiller, motorisk oro, agitation, hallucinationer och ibland ett fullskaligt delirium (Fakta 1).

Är Lergigan beroendeframkallande?

Lergigan och Alimemazin. Lergigan och Alimemazin kan användas även om du är beroende av till exempel alkohol eller narkotika eller om du vill undvika ett beroende då det inte finns någon risk för att bli beroende.

Hur länge verkar Lergigan Mite?

Lergigan har ofta bra effekt hos vuxna personer som vaknar för tidigt. Effekten kommer efter någon timme. Det kan finnas en viss risk för att den sömngivande effekten minskar om du använder Lergigan regelbundet i ungefär två veckor.

Relaterade inlägg: