Hur fungerar PowerCell?

Innehållsförteckning

Hur fungerar PowerCell?

Hur fungerar PowerCell?

Energiomvandlingen i PowerCells bränsleceller sker i hållbara och effektiva membranelektrodaggregat som är omslutna av kompakta och lätta bipolära metallplattor. De bipolära plattorna fördelar vätgas, luft och kylvätska över cellerna, samt kopplar ihop enskilda celler med varandra.

Vem äger PowerCell?

Powercell Sweden AB's ägare
Antal Aktier(%)
Robert Bosch Group5,848,53111.2
Övriga46,293,90388,8
Totalt52,142,434100.0%

Hur fungerar en Vätgasmotor?

Motorn fungerar med ett batteri som matas av en reaktion av celler som lagrar vätgas. Cellerna, som i resten av batterierna, har en positiv och en negativ pol som kallas anod och katod. Dessa separeras av ett centralt membran genom vilket vätejonerna och elektronerna passerar och genererar en elektrisk ström.

Hur fungerar bränslecell metanol?

Metanolen hettas upp till mellan 3 grader och delas upp i vätgas och koldioxid. Vätgasen i bränslecellen ger permanent 15 kW, men elen går inte via batteriet utan skickas direkt till elmotorerna. Kraften levereras till varje motorpar via två 2-växlade växellådor.

Vem tillverkar bränsleceller?

Powercell utvecklar och producerar bränsleceller och system med marknadsledande effektivitet. Dessa bränsleceller drivs på vätgas och producerar både el och värme, med vatten som enda utsläpp.

Hur fungerar Hydrogen?

I bränslecellen omvandlas vätgasen till elström, värme och vattenånga. ... Bränslecellen är som ett stort bilbatteri som fungerar enbart när bränsle (vätgas) tillförs. Då sker en kemisk reaktion mellan vätgasen (H2) och syret (O2) som konverterar kemisk energi till elenergi. Ut kommer el och vatten (H2O).

Hur fungerar en vätgasdriven bil?

Kemisk energi omvandlas här till el, då bränslet oxideras. Elen driver bilens elmotor och ur avgasröret kommer endast vattenånga. ... I en vätgasdriven bil finns det även ett batteri, fast mycket mindre än i batteridrivna elbilar, för att lagra en del av kraften – ett så kallat toppflödesbatteri (Peak Power Battery).

Hur är en bränslecell uppbyggd?

En bränslecell har en anodsida och en katodsida som separeras med ett membran. Membranet tillåter bara protoner att passera. På anodsidan delar en katalysator upp väteatomerna i protoner och elektroner. Elektronerna kan inte passera membranet utan leds till en extern krets där de genererar elektricitet.

Vem tillverkar vätgas?

Vätgas som tillverkas med hjälp av förnyelsebar energi är helt klimatneutral. Idag tillverkas dock merparten av vätgasen via kol och naturgas. Ett bolag som drar nytta av utvecklingen är norska Nel. De levererar lösningar för produktion, lagring och distribution av vätgas från förnybar energi.

Relaterade inlägg: