Varför får man stressfraktur?

Innehållsförteckning

Varför får man stressfraktur?

Varför får man stressfraktur?

Både elitidrottare och motionärer råkar ofta ut för utmattningsbrott, eller stressfrakturer. Orsakerna är många. Vanligtvis beror det på att man under kort tid har ökat träningsvolymen eller ändrat träningsformen. Det kan leda till en överbelastning av skelettet med mikroskador som följd.

Vad orsakar stressfraktur?

Stressfraktur uppstår genom upprepad belastning som överskrider skelettets hållfasthet. Frakturen kallas därför i vissa fall även för utmattningsbrott. Dessa frakturer kan uppkomma i hela kroppen men är klart vanligast i fot och underben.

Hur vet man om man fått en stressfraktur?

Symptomen vid stressfraktur brukar oftast vara intensiv smärta, svullnad och värmeökning över det berörda området. Vid en misstänkt stressfraktur i foten bör man kontakta läkare.

Hur vet man om man har stressfraktur?

Symptomen vid stressfraktur brukar oftast vara intensiv smärta, svullnad och värmeökning över det berörda området. Vid en misstänkt stressfraktur i foten bör man kontakta läkare.

Relaterade inlägg: