Vad innebär räkneord?

Innehållsförteckning

Vad innebär räkneord?

Vad innebär räkneord?

Räkneord är en av ordklasserna. Vanligen delar man in klassen i grundtal (kardinaltal), ordningstal (ordinaltal) och övriga. Räkneorden i svenskan utgör en liten, sluten ordklass där de ingående ordens betydelse anger exakta numeriska värden, ett, halvannan, två och så vidare.

Vad är typiskt för Ordklassen prepositioner?

"Prepositioner" är ord du använder för att beskriva olika förhållanden mellan personer, platser, saker. Ordet kommer från "pre", som betyder "framför", och "position". Prepositioner är oböjliga ord, som man oftast placerar före ord från ordklassen substantiv och pronomen.

Relaterade inlägg: