Vad kan påföljden bli om du river ett färdskrivare?

Innehållsförteckning

Vad kan påföljden bli om du river ett färdskrivare?

Vad kan påföljden bli om du river ett färdskrivare?

För mer allvarliga överträdelser höjs i stället avgifterna till mellan 2 000 kr och 20 000 kr. För synnerligen allvarlig överträdelse differentieras avgiften till 8 000 kr eller 20 000 kr. För de allvarligaste överträdelserna kommer sanktionsavgiften dessutom att öka gradvis ju mer regeln överträds.

Är det tillåtet att använda färdskrivare istället för Tidbok?

Om det finns en godkänd och fungerande färdskrivare i fordonet får du använda den i stället för en personlig tidbok.

Vilka behöver färdskrivare?

Alla fordon som omfattas av reglerna om kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare, enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014. I färdskrivaren registreras bland annat förarnas kör- och vilotider.

Vad kan bli det strängaste straffet om man olovligen bryter eller manipulerar färdskrivarens plombering?

För den förare som åker dit med manipulerad färdskrivare är straffet lindrigt. Förra året dömdes en förare för att ha fuskat med färdskrivaren. Straffet blev 30 dagsböter på 50 kronor styck, totalt 1 500 kronor. För det åkeri som åker dit kan det i vissa fall bli en dyrare historia.

Kan du som förare få böter om du kör för länge exempelvis i 10 5 timme?

Reglerna omfattar bland annat följande: Den dagliga körtiden får vara högst 9 timmar. Du får förlänga den till 10 timmar två gånger per kalendervecka. Maximal körtid per vecka är 56 timmar.

När är du skyldig att använda Tidbok?

Föraren ska ha haft en dygnsvila på minst 11 tim- mar under den 24-timmarsperiod som föregår varje tidpunkt då föraren utför transporter. Dygnsvilan får delas upp i två perioder, varav den ena perioden ska vara minst åtta timmar. Varje förare ska ha en personlig tidbok försedd med förarens namn och adress.

Relaterade inlägg: