Vad betyder VG på en ritning?

Innehållsförteckning

Vad betyder VG på en ritning?

Vad betyder VG på en ritning?

Vilken beteckning har resanordning på en ritning? På avloppsledningar måttsätts vattengångens höjd som förkortas VG.

Vad betyder CL på en ritning?

Såg att claese missa CL+2550 ÖFG. Vilket står för Centrum Linlje Över Färdigt Golv. Måttet till mitten på röret från det färdiga golvet.

Vad visar en ritning?

En ritning kan användas som historisk källa. De flesta ritningarna i Stockholmskällan är så kallade bygglovsritningar. Sådana ritningar görs för att få lov att bygga eller bygga om ett hus. Ritningen visar till exempel hur en byggnad är utformad – eller hur man tänkt sig att byggnaden ska se ut när den är klar.

Vad står K för på en planritning?

En planritning är en ritning eller illustration över hur ett våningsplan är uppdelat i rum och utrymmen. Planritningen visar även rummens funktion – om det är sovrum, kök, wc, dusch eller garage – och anger hur stora de är i kvadratmeter. ... Planritningar är vanligtvis ritade i skala 1:100.

Vad betyder linjerna på en ritning?

Streckad linje används för saker som är dolda bakom något annat i ritningnen. Det kan till exempel vara en diskmaskin under köksbänken i planritningen. Prickstreckad linje används för saker som är ovanför ritningens plan. Det kan till exempel vara överskåp eller ett takutsprång i en planritning.

Vad menas med VG?

VG kan syfta på: Väl godkänd – i akademiska tentamina ett betyg, se betygsskalor vid högre utbildning i Sverige. Väl godkänd – ett skolbetyget i grundskolan, se målrelaterade betyg.

Vad betyder förkortningen FG på en ritning?

Infarter, parkeringsplatser (två per bostad), angöringsytor/gångytor och symbol för entré. Plushöjder för färdigt golv (FG+).

Relaterade inlägg: