Vad har patientnämnden för uppgift?

Innehållsförteckning

Vad har patientnämnden för uppgift?

Vad har patientnämnden för uppgift?

Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla landsting och som kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden kan ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård.

Vad ska anmälas till IVO?

Hälso– och sjukvård Enskilda personer, exempelvis patienter eller närstående till patienter, kan göra en anmälan till IVO och klaga på såväl verksamhet som personal inom hälso- och sjukvården. Men de ska först vända sig till den verksamhet som vårdat dem eller till patientnämnden.

Hur kontaktar man 1177?

Behöver du komma i kontakt med vården?

  • 1177 Vårdguiden på telefon. 1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.
  • 1177 Vårdguidens e-tjänster. Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt.

Relaterade inlägg: