Vad har regionfullmäktige för uppgifter?

Innehållsförteckning

Vad har regionfullmäktige för uppgifter?

Vad har regionfullmäktige för uppgifter?

Det här gör regionfullmäktige Tar beslut om regionens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget och skattesats. Beslutar om förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till styrelsen och nämnderna.

Vad gör man i kommunfullmäktige?

Det här gör kommunfullmäktige Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. ... Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna. Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Hur kommer man in i kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i svenska kommuner, vald i direkta val av de i kommunen folkbokförda invånarna. Kommunfullmäktiges arbetsformer regleras i Kommunallagen. En ledamot i kommunfullmäktige måste vara bosatt i kommunen och vara minst 18 år gammal.

Relaterade inlägg: