Är ska predikativ?

Innehållsförteckning

Är ska predikativ?

Är ska predikativ?

Ett predikativ (av senlatinets praedicativus, av predikat) är en satsdel som vanligen består av ett substantiv, adjektiv eller particip och som relaterar en egenskap till satsens subjekt eller objekt. ... Även detta satsled kan referera till antingen subjektet eller objektet i satsen.

När används predikativ?

Vid verb som vara , bli, heta , kallas, anses, verka, kännas, förefalla, tyckas fylls predikatet ut med bestämningar som kallas predikativ. Han heter Fredrik och han anses vara en duktig elektriker. ... Fredrik och en duktig elektriker är predikativ. Predikativen kan höra till subjektet eller objektet.

Vad är skillnaden mellan subjektiv predikatsfyllnad och objektiv predikatsfyllnad?

Denna satsdel kallas också objektivt predikativ. 1. "Objektiv predikatsfyllnad är en satsdel som beskriver resultatet efter att någon eller något blivit utsatt för en handling. ... "Objektiv predikatsfyllnad" är även en satsdel som beskriver tillståndet hos någon eller något kommunikationen gäller.

Relaterade inlägg: