Vad är ett regeringssammanträde?

Innehållsförteckning

Vad är ett regeringssammanträde?

Vad är ett regeringssammanträde?

Möte under vilket regeringen fattar beslut. Regeringssammanträde hålls som regel varje torsdag.

Vad är Veckoberedning?

Syftet med veckoberedningen är att ge gd och förvaltningschefen möjlighet till avstämning i strategiskt viktiga frågor och utbyte av information. Gd ska bli uppdaterad och lämna synpunkter, fatta beslut när det är aktuellt och få föredragning av underlag inför t. ex. viktiga möten.

Vad är ett regeringsärende?

Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och cirka 250 andra statliga myndigheter. Regeringen fattar gemensamma beslut i alla regeringsärenden under de regeringssammanträden som äger rum varje vecka. Minst fem statsråd måste vara närvarande för att regeringen ska kunna fatta beslut.

Vilka ingår i statsrådet?

Sveriges nya regering består av statsministern och 21 statsråd.

  • Statsrådsberedningen. Statsminister. ...
  • Arbetsmarknadsdepartementet. Arbetsmarknadsminister. ...
  • Finansdepartementet. Finansminister. ...
  • Infrastrukturdepartementet. Infrastrukturminister. ...
  • Justitiedepartementet. ...
  • Miljödepartementet. ...
  • Socialdepartementet. ...
  • Utbildningsdepartementet.

Relaterade inlägg: