Vad är ett regel?

Innehållsförteckning

Vad är ett regel?

Vad är ett regel?

Regler är ett samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar, förordningar samt myndigheters föreskrifter och allmänna råd. Alla regler är inte bindande, allmänna råd är rekommendationer för hur man kan eller bör göra för att uppfylla de bindande regler som man måste uppfylla.

Hur mycket vikt klarar en regel?

För 45 regel: ca 150 kg. För 170 regel: ca: 2000 kg.

Hur långt är det mellan reglar?

Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till centrum och kallas för c-avstånd. Centrumavståndet är oftast 600 mm i väggar, eller 1200 mm när det gäller takbjälkar. ISOVERs skivor och rullar är anpassade för att passa dessa standardmått.

Hur regla upp vägg?

Mät ut placering av träreglar för lätt innervägg. Loda med långpass och markera reglarnas placering på väggarna. Använd kritsnöre för att markera på golv och i tak. Rita kryss på den sida av linjen, där reglarna ska monteras.

Hur mycket bär en 45x195?

Konstruktionsvirke - dimensionerande bärförmåga
t (mm)Hållf.klassV (kN)
45x195C1810,8
C1410,8
45x220C3012,18
C2412,18

Hur mycket vikt tål trä?

Tekniska data
Densitet650-720 kg/m3 vid 0% fuktkvot (u) 690-760 kg/m3 vid 15% fuktkvot (u)
Böjhållfasthet90-100 MPa vid 12% fuktkvot
Elasticitetsmodul10000-13000 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot 1000 MPa tvärs fiberriktningen vid 12% fuktkvot
Skjuvmodul11-14 MPa vid 12% fuktkvot

Hur långt mellan reglar gipsvägg?

Avståndet mellan reglarna bestäms av hur breda gipsskivor du ska använda. Om du ska använda gipsskivor som är 900 mm breda ska cc-måttet mellan reglarna vara 450 mm. Använder du 1 200 mm breda skivor ska cc-måttet vara 600 mm.

Hur vet man vart reglarna sitter?

Knacka med handen eller annat lämpligt föremål kan funka men är osäkert. Det finns också apparater som kan hitta reglar, tex på Claes Ohlsson.

Relaterade inlägg: