Får man lön under PTP?

Innehållsförteckning

Får man lön under PTP?

Får man lön under PTP?

Lönerna ser olika ut inom respektive sektor och de skiljer sig även geografiskt. Det kan vara bra att vänta med ett löneanspråk tills du blivit erbjuden tjänsten och när du vet hur lönerna ser ut på arbetsplatsen. ... Annan ledighet med lön som arbetsgivaren beviljar ingår också i PTP-tjänstgöringen.

Är det svårt att få PTP?

b) PTP skapar osäkerhet: Tanken på PTP-tjänsten utgör ett stressmoment bland psykologstudenterna eftersom man befarar att det kan ta tid att hitta en (lämplig) PTP-tjänst. Som beskrivet ovan prioriterar man PTP-tjänsten men upplever att det kan vara svårt att få en PTP-plats.

Hur länge är man PTP psykolog?

Utbildning till psykolog i Sverige är en högskoleutbildning på fem år och en efterföljande praktisk tjänstgöring (PTP) på ett år under handledning av legitimerad psykolog.

Vad gör en Psykologassistent?

Assistera legitimerad psykolog vid utredningar, såsom vid anamnestagning, användandet av skattningsskalor, observationer, rättning och sammanställning av testresultat. Informera patient, anhöriga och personal om utredningsprocessen.

Hur mycket tjänar PTP psykolog?

32 400 kronor är mer förenligt med ansvaret som jobbet innebär än 30 000 kronor, den PTP-lön som tyvärr är en realitet för många idag. I landets regioner är situationen ännu sämre. Där ligger medianen för en PTP-lön på 28 000 kr.

Hur får man PTP?

Vårt tips är att söka jobb brett och via många kanaler. Börja gärna med att se om det finns PTP-program i det landsting/region du är intresserad av. Platsannonser i tidningar och på webben utgör bara en liten del av de jobb som finns. Många jobb tillsätts utan att tjänsterna annonseras ut.

Vad tjänar en PTP psykolog?

I genomsnitt anser psykologerna att en PTP-psykolog bör ha 32 400 kr i månaden.

Vad är en PTP?

Praktisk Tjänstgöring för Psykologer, PTP, är ett obligatoriskt steg mot att bli legitimerad psykolog. Här finns information om vad PTP innebär, vad tjänstgöringen ska innehålla samt hur man ansöker till PTP-tjänst.

Relaterade inlägg: