Vad lever rådjuret?

Innehållsförteckning

Vad lever rådjuret?

Vad lever rådjuret?

De lever på energirik och lättsmält föda och äter gärna bärris, ljung, örter, blad och kvistar av många lövträd, men också skott av gran och tall. Från sensommaren är svamp en viktig del av födan. Rådjuren saknar framtänder i överkäken, vilket gör att bitspåren på vegetation ger ett avslitet avtryck.

När skäller rådjuren?

Självklart kan nyansen på pälsen variera på individerna. På baken är pälsen vit och kallas för akterspegel, rådjuret använder den vita baken för att varna andra rådjur när den upptäckt en fara. Rådjuret skäller även när den upptäcker en fara för att varan andra rådjur. Lätet låter ungefär som hundskall.

Har rådjur bra syn?

Synen är inte lika väl utvecklad som andra sinnen. Rådjuret har dåligt färgseende eftersom de inte har särskilt många tappar (det vill säga synceller som ger färgseende) i sin näthinna. Däremot kan det förmodligen urskilja detaljer i omgivningen i svartvitt, även i svagt ljus.

Varför låter rådjur?

Har visserligen hört rådjur skrika direkt när den blivit träffad men sen är de tysta. Att skrika ut smärtan är inget bra överlevnadsknep.. Det lockar till sig rovdjur. Rådjur kan skirka när hund eller rovdjur tar dem.

Var finns rådjuret?

Rådjurets utbredning. Rådjur finns över hela landet, utom i fjällen ovanför trädgränsen. På Gotland har vissa inplanteringsförsök gjorts av privatpersoner och där finns på vissa håll en snabbt växande stam idag. Arten är spridningsbenägen och kan kolonisera även avlägsna områden.

Har hjortdjur färgseende?

Även om gulafläcken saknas så har de dock ett visst färgseende, men ögat har endast två typer av nervceller som kan uppfatta färg, mot människans tre, vilket i studier visat sig innebära att de sannolikt har svårt att skilja på rött och grönt.

Vad betyder ordet rådjur?

  • Namnet rådjur kommer från fornsvenskans radiur vilket betyder fläckigt djur. Rådjuren är bara fläckiga under sina första veckor, därefter ersätts pälsen med en mer jämn röd- eller gråbrun färg. Spegeln är som för de flesta hjortdjuren vit. Kroppen är långsmal och halsen är förhållandevis lång.

Vad är rådjurens ungar?

  • Rådjurens ungar kallas för kid. Kiden växer snabbt och når under sitt första levnadsår en mankhöjd mellan 60-65 cm och vikt på 14-20 kilo. Pälsen är fläckig från födseln men övergår efter några veckor till en enfärgad vuxenpäls. Honan föder i regel 1-3 kid (normalt två) efter en dräktighet på 9-10 månader. Som nyfödda väger kiden mellan 1,5-2,5 ...

Vad är rådjursspillning?

  • Spillning: vanligtvis finner man spillning kring de platser som rådjur frekventerar. Rådjursspillning är är cylindriskt bönformade och ca 1-1,5 cm långa. Oftast lämnas spillningen i små högar och är den färsk har den en mörk nästan svart färg, äldre spillning bleknar till en brunaktig färg.

Relaterade inlägg: