Hur fungerar det svenska rättssystemet?

Innehållsförteckning

Hur fungerar det svenska rättssystemet?

Hur fungerar det svenska rättssystemet?

I Sverige så finns det tre olika typer av domstolar och de är: De allmänna domstolarna – tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. De allmänna förvaltningsdomstolarna – förvaltningsrätt, kammarrätt, och högsta förvaltningsdomstolen.

Vilka tillhör rättsväsendet?

Med rättsväsendets myndigheter menar man vanligtvis Polisen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården liksom Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter.

Relaterade inlägg: