Vad är en juristdomare?

Innehållsförteckning

Vad är en juristdomare?

Vad är en juristdomare?

Från rätten Det är alltid en jurist som leder förhandlingen. Ibland kallas hen för juristdomare eller lagfaren domare, till skillnad från nämndemännen som också är domare men vanligtvis inte jurister. ... I vissa mål kan en ensam juristdomare döma utan nämndemän.

Vad är en part i ett ärende?

Den som är part i ett ärende har vissa rättigheter enligt förvaltningslagen. Uttrycket part avser sökande, klagande eller annan part.

Relaterade inlägg: