Vad menas med högmässa?

Innehållsförteckning

Vad menas med högmässa?

Vad menas med högmässa?

En högmässa är den högtidliga nattvardsgudstjänst som firas på söndagar och helgdagar inom den Katolska kyrkan, Svenska kyrkan och flera andra kyrkor. ... Högmässan är den vanligaste gudstjänsten i Svenska kyrkan.

Relaterade inlägg: