Vad är Bachelor's Degree?

Innehållsförteckning

Vad är Bachelor's Degree?

Vad är Bachelor's Degree?

Fyra års studier på ett amerikanskt College resulterar i en Bachelor's Degree som motsvarar en svensk kandidatexamen.

Hur många poäng är en Bachelor?

För att kunna ansöka om en kandidatexamen i Sverige så behöver du ha minst 180 högskolepoäng (hp) samt uppfylla kravet för hur många högskolepoäng du behöver i ditt huvudområde, alltså det ämne som du ansöker om examen i. Du behöver också ha ett självständigt kandidatexamensarbete om 15hp i ditt huvudområde.

Vad menas med Degree?

När du har tagit en kandidatexamen, eller motsvarande, kan du välja att studera kurser på en graduate- eller postgraduatenivå. Detta är högre utbildningar som kan leda till en master's degree.

Vad räknas yrkeshögskola som?

Precis som på högskola och universitet, motsvarar YH-utbildningens längd ett visst antal poäng. Ett års studier på heltid motsvarar 200 YH-poäng, vilket innebär att två år motsvarar 400 YH-poäng och så vidare. Poängsystemen skiljer sig alltså åt mellan yrkeshögskola och högskola.

Vad är Master's Degree på svenska?

En master's degree motsvarar en svensk magister- eller masterexamen. För att kunna ta en master's degree måste du redan ha en fullständig bachelor's degree.

Hur många poäng är en Master?

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp med fördjupning inom ett huvudområde, inklusive ett självständigt arbete om minst 30 hp med beteckningen A2E. Minst hp ska utgöras av kurser på avancerad nivå.

Vad är en examen värd?

En högskoleexamen motsvarar två års heltidsstudier, eller 120 hp, på högskolans grundnivå. Högskoleexamen är alltså på en lägre nivå än en kandidatexamen som är tre års heltidsstudier. Och därför kan man kanske säga att kandidatexamen är lite mera "värd".

Vad menas med minor?

minor {substantiv} minderårig person {utr.} [ex.] omyndig person {utr.}

Vad ingår i fil kand?

Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.

Relaterade inlägg: