Vad gör en affärsrådgivare?

Innehållsförteckning

Vad gör en affärsrådgivare?

Vad gör en affärsrådgivare?

En Certifierad Affärsrådgivare arbetar främst med rådgivning som är relaterad till kundföretagens affärsbeslut som exempelvis kalkylering, investering, prissättning och affärsstrategi.

Vad gör en teknisk rådgivare?

Som Teknisk rådgivare är din huvudsakliga arbetsuppgift att öka företagets försäljning genom att bistå befintliga kunder och säljorganisation med att handlägga förfrågningar, offerter och order. I arbetet ingår även aktiv försäljning och teknisk rådgivning mot både nya och befintliga kunder.

Vad gör en privatekonomisk rådgivare?

Ekonomisk rådgivning är ett växande arbetsområde. En Privatekonomisk rådgivare är en kvalificerad placeringsrådgivare som arbetar med aktier, fonder, försäkringar och optioner. ... Det kan även gälla lån till bostadsköp, kapitalvaror, försäkringar eller vardagsekonomi.

Vad är affärsrådgivning?

Affärsrådgivare arbetar med rådgivning till kunder inom företagsledning, ekonomistyrning och affärsutveckling.

Vad innebär det att vara rådgivare?

Som rådgivare specialiserar man sig inom ett visst begränsat kunskapsområde eller inom en viss bransch. Arbetet kan därför variera ganska mycket, beroende på vilket område som man är verksam inom. Ett exempel är trädgårdsrådgivare som ger råd och information om trädgårdsodling till yrkesodlare.

Relaterade inlägg: