Vad är skalbaggar bra för?

Innehållsförteckning

Vad är skalbaggar bra för?

Vad är skalbaggar bra för?

Inom skogsbruket är snytbaggen, som dödar stora mängder gran- och tallplantor, ett stort problem. Men å andra sidan har flera rovskalbaggar använts för biologisk bekämpning, till exempel jordlöpare och nyckelpigor.

Vad har vi för nytta av insekter?

Genom att det finns insekter som är rovdjur, parasiter eller sprider sjukdomar kan de hålla nere populationer av andra djur. Insekter är också mat för större djur, som grodor, däggdjur och fåglar. De flesta insekter är växtätare och några hjälper växterna med pollinering och spridning.

Varför attackerar Ollonborrar?

De alkoholer som fungerar som kairomoner avges från nästan alla gröna växter när de skadas, vid ogräsrensning såväl som vid ollonborrebett. Kanske trodde ollonborrarna att du var ett mindre träd. Risken att bli biten av ollonborrar är mycket liten.

Relaterade inlägg: