Hur mycket producerar Ringhals 1?

Innehållsförteckning

Hur mycket producerar Ringhals 1?

Hur mycket producerar Ringhals 1?

Ringhals 1 är en kokvattenreaktor. Ursprunglig effekt var 730 MW men har efter flera modifieringar genom åren höjts till 900 MW. Som mest producerade anläggningen 20 428 MWh. Dess höga tillgänglighet var en starkt bidragande orsak till Ringhals totala produktionsrekord på 30 TWh som sattes 2018.

Vilka äger Ringhals?

Ringhals AB är ett dotterbolag till Vattenfall AB som äger 70,4 % av aktierna. Sydkraft Nuclear Power AB äger 29,6 % av aktierna.

Är Ringhals i drift?

Ringhals har fyra reaktorer, varav två är i drift. Det är ett av få kärnkraftverk som har både kokvatten- och tryckvattenreaktorer. Den första reaktorn (R1) är en kokvattenreaktor som byggdes av Asea-Atom. Den var i drift mellan januari 1976 och december 2020.

Är Ringhals nedlagt?

Ringhals 1 stängdes den 31 december 2020.

Hur mycket el producerar en reaktor?

Exempel: En reaktor med en värmeeffekt på 2 000 MW omvandlas i turbingeneratorn till en eleffekt på cirka 700 MW. Efter en timmes drift har 700 megawattimmar (MWh) elektricitet producerats.

Hur mycket el producerar en kärnreaktor?

Kärnkraften står för en tredjedel av svensk elproduktion och på Forsmark produceras normalt cirka 75 GWh dagligen. Forsmarks tre reaktorer levererar ungefär en sjättedel av all el i Sverige, det räcker för att försörja hela Stor-Stockholm med el tre gånger om varje år. Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk.

Vilka äger svensk kärnkraft?

Kärnkraftverk i Sverige

  • Ringhals kärnkraftverk (Ringhals AB; huvudägare: Vattenfall AB) ...
  • Forsmarks kärnkraftverk (Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag; huvudägare: Vattenfall AB) ...
  • Oskarshamns kärnkraftverk (OKG Aktiebolag; huvudägare: Uniper)

Kan man starta Ringhals igen?

Däremot finns legala hinder för en återstart. Reaktorn får inte tas i drift eftersom den har anmälts som permanent avställd till Strålsäkerhetsmyndigheten. Denna bestämmelse infördes med innebörden att nya kärnkraftsreaktorer bara får tillåtas som ersättning för tidigare, och lagparagrafen fyller idag inget syfte.

Relaterade inlägg: