Vad händer vid en skada på ryggmärgen?

Innehållsförteckning

Vad händer vid en skada på ryggmärgen?

Vad händer vid en skada på ryggmärgen?

När ryggmärgen skadas hindras nervimpulserna från att gå fram mellan hjärnan, musklerna och huden. I den främre delen av ryggmärgen finns cellkropparna till de motoriska nervceller som leder ut till musklerna och sköter kroppens rörelser.

Vad menas med Spinalnerver?

Ryggmärgen ligger skyddad i ryggkotpelaren och kan liknas vid en lillfingertjock kabel som består av nervceller och nervförbindelser. Från varje segment utgår det nerver (spinalnerver) till kroppens olika muskler som styr muskelaktiviteten.

Vad avgör hur stor skada kroppen får efter ett brott på ryggraden?

Signalerna fungerar som de ska från hjärnan och ner till brottet, men nedanför skadan kan inte signalerna fortsätta dit de ska. Vilken del av kroppen som påverkas, och hur mycket, beror på var på ryggmärgen skadan finns och hur stor del av ryggmärgen som skadats.

Vart är ryggmärgen?

Ryggmärgen finns i ryggmärgskanalen, som består av ryggradskotornas öppningar.

Vad är Nervbunt?

Ryggmärgen innehåller nerver som leder information till och från hjärnan. De har kontakt antingen med andra nervtrådar, muskelceller eller körtlar. En nerv är uppbyggd av fler nervbuntar. Varje nervbunt innehåller tusentals, ibland upp till en miljon nervtrådar.

Vad är en ryggmärgsskada?

Vid en ryggmärgsskada hindras nervimpulser mellan hjärna, muskler och hud. Symtomens omfattning beror på var ryggmärgsskadan uppstår. Man blir förlamad och förlorar känseln nedanför skadan. När en ryggmärgsskada har inträffat och impulsöverföringen i riktningarna till och från hjärnan har upphört så blir man förlamad.

Relaterade inlägg: