Vad gör Röda Korset idag?

Innehållsförteckning

Vad gör Röda Korset idag?

Vad gör Röda Korset idag?

Röda Korset kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Vi finns över hela världen för att hjälpa utsatta människor i kriser, krig och naturkatastrofer. Vi delar ut vatten och mat liksom erbjuder vård och värme. Röda Korset hjälper människor att bryta isolering och ger psykosocialt stöd.

Varför finns Röda Korset?

Röda Korset hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram, även när det är svårt. Välkommen till vår värld. Röda Korset hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer över hela världen.

Hur många hjälper Röda Korset?

Vi är världens största katastroforganisation. Vi finns i 192 länder och har 14 miljoner frivilliga. Det gör att vi finns i nästan hela världen och kan vara först på plats när katastrofer sker. Vi finns i 192 länder och är världens största mänskliga skyddsnät.

Vem står bakom Röda Korset?

Röda korset är en neutral hjälporganisation som grundades 1863 för att ta hand om sårade i krig. En viktig del av Röda korsets arbete idag är att ge skydd och hjälp till människor som drabbats av krig eller av andra katastrofer. Röda korset grundades på initiativ av schweizaren Henri Dunant för att hjälpa krigsoffer.

Relaterade inlägg: