Vad visar en Sektionsritning?

Innehållsförteckning

Vad visar en Sektionsritning?

Vad visar en Sektionsritning?

En sektionsritning utgår från ett vertikalt snitt igenom byggnaden och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera. ... Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning från sidan och visar bland annat golv, bjälklag, tak och skorsten.

Vad står FRD för?

Planritning för hus och lägenhet En planritning är en ritning eller illustration över hur ett våningsplan är uppdelat i rum och utrymmen. Planritningen visar även rummens funktion – om det är sovrum, kök, wc, dusch eller garage – och anger hur stora de är i kvadratmeter.

Vad betyder km?

Kilometer är en i SI motsvarande 1 000 meter. Namnet kommer av SI-prefixet k "km". Kilometer används som bas för ytmåttet kvadratkilometer, motsvarande en miljon .

Relaterade inlägg: