Hur påverkar Skärmtittandet våra hjärnor?

Innehållsförteckning

Hur påverkar Skärmtittandet våra hjärnor?

Hur påverkar Skärmtittandet våra hjärnor?

Människan har samma hjärna idag som för tusentals år sedan, men stimulans via skärmar är ett alldeles nytt fenomen. Undersökningar visar att barns användning av skärmar ökar konstant och eftersom fenomenet är nytt har inte forskningen hunnit ikapp. Men några saker vet vi. Skärmtittande korrelerar med fetma.

Hur påverkar mobilen oss negativt Anders Hansen?

Hjärnan måste hela tiden kämpa för att inte plocka upp mobilen och det knaprar på vår begränsade mentala bandbredd. Det gör oss mer ointresserade av vår omgivning”. “Det räcker med att man har mobilen i fickan för att koncentrationen ska försämras”, säger Anders Hansen.

Hur påverkar mobilen koncentrationen?

Något som forskningen hittills har visat är att mobilen stör vår förmåga att fokusera, även när vi inte tittar på den. I tester av koncentration och minne fick deltagare som hade mobilen i fickan sämre resultat än de som inte hade mobilen med sig alls.

Hur påverkas människan av mobilen?

Den psykiska hälsan kan påverkas negativt. Depression och stress kan vara vanliga åkommor och ångest och oro dominerar att uppstå av för mycket mobilanvändning. Slutsatsen vi har dragit av denna studie är att resultatet tyder på att många är beroende och påverkas negativt av mobiltelefonen och att den kan skapa ohälsa.

Hur påverkar datorn vår hälsa?

En annan svensk studie gjord på 4 100 män och kvinnor i åldrarna 20 – 24 visade att de personer som ständigt var uppkopplade mådde sämre än de som inte var det. De kvinnor som satt vid datorn flera timmar i sträck hade en ökad risk att drabbas av sömnlöshet, stress och depression.

Hur påverkar skärmtid hälsan?

– Vi ser att det finns en tydlig koppling mellan mycket skärmtid och ett sämre psykiskt mående. Den kopplingen består i att tiden som spenderas framför digitala skärmar går ut över våra skyddande faktorer som sömn, motion och fysiska kontakter. För att må bra måste man slå vakt om dem och det gäller alla åldrar.

Hur påverkas vi av för lite sömn Anders Hansen?

Våra nya digitala vanor har också medfört nya ovanor: vi är mer stillasittande och sover mindre, vilket leder till ökad sjukdomsrisk. Vi upplever också en annan form av stress än man gjort tidigare i historien och den psykiska ohälsan ökar. Enligt Anders Hansen är den psykiska ohälsan det stora hälsohotet i vår tid.

Hur påverkar mobilen oss positivt?

Mobilen skänker oss säkerhet, trygghet och hjälp ifall det skulle uppstå situationer, små och stora. Mobilen kan rädda liv, i varje fall reda ut plötsliga problem och behov. Medvetenheten om detta är stor. Ingen lämnar mobilen medvetet efter sig med risken att inte kunna kommunicera när man behöver.

Relaterade inlägg: