Vad är en kandidat examen?

Innehållsförteckning

Vad är en kandidat examen?

Vad är en kandidat examen?

Kandidatexamen. Studier på grundnivå kan leda till en kandidatexamen. För att kunna ansöka om en kandidatexamen i Sverige så behöver du ha minst 180 högskolepoäng (hp) samt uppfylla kravet för hur många högskolepoäng du behöver i ditt huvudområde, alltså det ämne som du ansöker om examen i.

Vad är skillnaden mellan kandidatexamen och högskoleexamen?

En högskoleexamen kan avläggas efter fullgjorda högskolestudier motsvarande minst två års heltidsstudier eller minst 120 högskolepoäng, det vill säga 80 gamla akademiska poäng i det gamla systemet. ... Den som avlagt en högskoleexamen kan, efter fortsatta studier på kandidatnivån, ansöka om en filosofie kandidatexamen.

Vad är en Master examen?

Masterexamen består av 120 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp ska omfatta kurser på avancerad nivå inom ett huvudområde. Inom huvudområdet ska det finnas ett självständigt examensarbete om minst 30 hp eller två om vardera 15 hp. Minst 75 procent av kurserna ska vara på avancerad nivå.

Hur många år är en master?

Masterexamen består av 120 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp ska omfatta kurser på avancerad nivå inom ett huvudområde. Inom huvudområdet ska det finnas ett självständigt examensarbete om minst 30 hp eller två om vardera 15 hp. Minst 75 procent av kurserna ska vara på avancerad nivå.

Relaterade inlägg: