Vad får man göra om man står under en mistel?

Innehållsförteckning

Vad får man göra om man står under en mistel?

Vad får man göra om man står under en mistel?

1800-talets strikta viktorianska era i England använde seden i allt större utsträckning som ett sätt att kontrollera de ungas kyssande, då dessa pussar skedde offentligt. Här utvecklandes seden så att den man som stulit en kyss under misteln skulle sno ett av dess bär och slänga bort.

Varför ska man kyssas under en mistel?

Traditionen att pussas under misteln vid jul härstammar i nuvarande form från det viktorianska England. Enligt seden var det fritt fram för en man att kyssa en kvinna som stod under en mistel, och det betydde otur för kvinnan att vägra.

Vilket landskap kan vi koppla till misteln?

Misteln i kulturen Mistel är Västmanlands landskapsblomma. I den nordiska mytologin berättas hur Balder blev dödad av en pil gjord av en mistel.

Är misteln fridlyst?

Misteln är fridlyst men du får plocka av den från ditt eget träd, eller med markägarens tillstånd. Mistel från skördas med markägarens tillstånd. Misteln är sällsynt i Sverige och därför fridlyst. ... Misteln är en parasit som lever på träd; favoriterna är rönn, lönn, lind, asp, poppel och äppelträd.

Är mistel giftigt?

Växten har använts medicinskt och innehåller viscotoxiner som har irriterande egenskaper. Symtom: Magbesvär (t. ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré).

På vilka träd växer mistel?

Lever främst på lind Misteln är en halvparasit som lever i träd. Den tar näring ur trädet men har samtidigt en egen fotosyntes. I Sverige finns misteln främst i Mälardalen och östra Småland och den har hittats i ett tjugotal olika värdträd som hagtorn, vildapel, rönn, lönn och alm. Den växer inte på ek i Sverige.

Var hänger man misteln?

Misteln är en halvparasit som lever i träd. Den tar näring ur trädet men har samtidigt en egen fotosyntes. I Sverige finns misteln främst i Mälardalen och östra Småland och den har hittats i ett tjugotal olika värdträd som hagtorn, vildapel, rönn, lönn och alm. Den växer inte på ek i Sverige.

Kan man kyssas under?

Traditionen att kyssas under misteln är engelsk. Vi möter den på 1500- och 1600-talen, och det är lönlöst att spekulera i huruvida bruket har äldre anor i det keltiska eller anglosaxiska samhället. ... Traditionen spreds i andra länder, till exempel USA, på 1800-talet.

Hur förökar sig misteln?

Misteln är inte självfertil utan det behövs han- och honplantor för att den ska föröka sig. Bären är vita och väldigt klibbiga vilket gör att den lätt följer med fåglar och kan sprida sig. Det är med hjälp av denna klibbighet som bäret fastnar på stammen och kan börja gro.

Hur sprider sig misteln?

Frukten är ett klotrunt, vitt eller grönvitt, transparent bär med ett enda, tillplattat frö och mycket klibbigt kött, rikt på viscin, ett klibbigt slem som fäster fröet säkert vid trädets bark. Fröna sprids främst med hjälp av fåglar som t ex sidensvans och dubbeltrast. ... Mistelns frö innehåller ofta fler än en grodd.

Relaterade inlägg: