Vad innebär det att vara skolkurator?

Innehållsförteckning

Vad innebär det att vara skolkurator?

Vad innebär det att vara skolkurator?

Kuratorn är skolans psykosociala expert och den som är utbildad för att se eleven i hela sitt sammanhang. Fokus för hela elevhälsan är hälsofrämjande och förebyggande arbete. Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen.

Relaterade inlägg: