Hur fungerar bedövning?

Innehållsförteckning

Hur fungerar bedövning?

Hur fungerar bedövning?

Vid bedövning med spruta tvättas huden först med desinfektionsmedel. Sedan sprutas läkemedlet in i huden med hjälp av sprutnålen. Det brukar svida och spänna lite, framför allt på områden där huden är stram, men det går snabbt över. Bedövningen verkar efter bara någon minut.

Vad betyder bedövad?

Bedöva betyder ungefär detsamma som förlama.

Vad är en anestesi?

Anestesi betyder att inte känna. Det finns två huvudvägar att uppnå detta inom medicinen: Narkos, generell anestesi, innebär att försätta patienten i så djup sömn att vederbörande inte förmår känna någonting av vad som försiggår. Lokalbedövningsmedel, som blockerar alla smärtimpulser.

Hur fungerar en lokal bedövning?

Ytbedövning sker genom att lokalbedövningsmedlet tillförs med till exempel salva, direkt på ytan av hud eller slemhinna. Också lokal frysning av huden kan medföra denna typ av bedövning. Infiltrationsbedövning innebär att bedövningsmedlet sprutas in och fördelas på det område som skall bedövas.

Varför är det adrenalin i bedövning?

Bedövningsmedel med adrenalin används ofta om en tand ska tas bort. Det minskar blödningen. Om du har hjärtproblem används däremot ofta bedövningsmedel utan adrenalin.

Hur lång tid tar det innan bedövningen släpper?

Innan bedövningen har släppt bör du vara försiktig när du äter och dricker. Eftersom du inte har någon känsel direkt efter behandlingen finns en risk att du biter dig i läppen eller kinden. Bedövningen kan sitta kvar i några timmar. Barn som får lokalbedövning kan behöva hjälp så att de inte biter sig i läpp och kind.

Vad betyder på den tiden?

På Den Tiden betyder ungefär detsamma som vid det tillfället.

Vad betyder strävan?

Strävan betyder ungefär detsamma som sysslor.

Vad får man under narkos?

Narkosmedlet får du antingen direkt i blodet eller så andas du in det genom en mask. Det är vanligast att sövas genom att smärtstillande läkemedel eller sömnmedel direkt i blodet, genom en tunn plastslang. Det kallas för en venkateter. Genom katetern får du vätska och läkemedel före, under och efter operationen.

Kan en anestesiläkare?

En anestesiolog, även kallad narkosläkare, har specialistutbildning om hur man använder bedövningsmedel (exempelvis ryggbedövning) och andra anestesitekniker (inte minst sövning). Utbildningen lägger även tonvikt på att behärska och upprätthålla patienters ventilation (andning) och cirkulation.

Relaterade inlägg: