Vad kan samhället göra för att hjälpa miljön?

Innehållsförteckning

Vad kan samhället göra för att hjälpa miljön?

Vad kan samhället göra för att hjälpa miljön?

Cykla och åk kollektivt, gå gärna med i en bilpool om det finns där du bor. Ska ni ha egen bil, välj el- eller biogasbil. Jobba hemma någon dag i veckan om det är möjligt för dig, så undviker du onödiga transporter och ökar din produktivitet. När du behöver köpa något nytt till hemmet, kolla först begagnatmarknaden.

Hur påverkar samhället miljön?

Klimat: påverkan på klimatet, behov av anpassning till förändrat klimat (temperatur, vattenflöden och så vidare). Hälsa och säkerhet: risk för störningar i form av buller, vibrationer, dålig luftkvalitet, men också påverkan på livskvalitet och trivsel.

Hur påverkas vårt samhälle av husbygge?

Först skall materialet som huset skall byggas av produceras, det i sig sliter på miljön med utsläpp och genom att man ibland får skövla skog för att framställa materialet. ... När materialet är klart skall det också fraktas till byggplatsen, och att bygga själva huset tär också på naturen.

Relaterade inlägg: