Kan särkullbarn ärva enskild egendom?

Innehållsförteckning

Kan särkullbarn ärva enskild egendom?

Kan särkullbarn ärva enskild egendom?

Till skillnad från gemensamma barn har särkullbarn alltid omedelbar rätt till arvet från sin avlidne förälder (3 kap. 1 § ärvdabalken). Dock kan särkullbarn välja att avstå från att ta ut arvet direkt till förmån för efterlevande make, och därigenom erhålla arvet när denne har avlidit (3 kap. 9 § ärvdabalken).

Hur fördelas arv vid särkullbarn?

Arv när det finns särkullbarn För särkullbarn gäller ett undantag till regeln om att efterlevande make ärver först, de har nämligen rätt att få ut sin arvslott direkt vid första makens död, 3:1 ÄB. Särkullbarn kan dock avstå sin arvslott till förmån för den efterlevande maken, 3:9 ÄB.

Hur mycket ärver den efterlevande maka?

Basbeloppsregeln innebär att den efterlevande makan alltid har rätt till, så långt det räcker ur arvet från maken, få egendom som tillsammans med egendomen från bodelningen utgör ett värde om fyra basbelopp. Fyra basbelopp motsvarar i dagsläget 179 200 kr.

Hur ska arv fördelas?

Är du ogift och saknar barn tillfaller arvet dina föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar. Föräldrarna får hälften var. Om en eller båda föräldrarna har avlidit går den avlidnes del vidare till sina syskon. För avlidet syskon går arvet vidare till syskonets avkomlingar.

Hur ska ett arv fördelas?

Fördelningen av arv kallas arvskifte och det ska dokumenteras i en arvskifteshandling. Det är ett dokument som visar att ni är överens om vem som ska ärva vad. Alla som ärver ska skriva under arvskifteshandlingen som nu är ett avtal.

Relaterade inlägg: