Vad har saroten för biverkningar?

Innehållsförteckning

Vad har saroten för biverkningar?

Vad har saroten för biverkningar?

4. Eventuella biverkningar

  • sömnighet/dåsighet.
  • skakningar i händerna eller andra kroppsdelar.
  • oregelbundna, kraftiga eller snabba hjärtslag.
  • yrsel på grund av blodtrycksfall när du reser dig upp (ortostatisk hypotension)
  • muntorrhet.
  • förstoppning.
  • illamående.
  • kraftig svettning.

Kan man missbruka saroten?

Tänk på övervakade urinprover. Läkemedelsbehandling i första hand icke beroendeframkallande läkamedel som Paracetamol och NSAID. I andra hand smärtmodulerande behandling med Saroten 10-75 mg, Ga- bapentin 900-3600 mg (OBS viss risk för beroende och missbruk).

När ska man ta saroten?

För behandlingen av sängvätning ges dosen en timme till en och en halv timme före sänggåendet och en behandlingskur ska som längst pågå i 3 månader. Saroten får inte ges till patienter som är överkänsliga (allergiska) mot läkemedlet eller mot något innehållsämne.

Hur slutar man med saroten?

Efter att ha medicinerat med amitriptylin i mer än 1 veckas tid på högre dos än 20 mg x 1 kan man inte sluta direkt, utan det behövs en gradvis nedtrappning av dosen under minst 2 veckor före utsättning. Risken finns annars att Du mår dåligt och får så kallade utsättningssymptom.

Vad händer om man tar för mycket saroten?

Symtom på överdosering omfattar: stora pupiller snabba eller oregelbundna hjärtslag svårigheter att kissa muntorrhet och torr tunga stopp i tarmen (förstoppning) krampanfall feber oro eller fysisk rastlöshet förvirring hallucinationer okontrollerade rörelser lågt blodtryck, svag puls, blekhet ...

Kan man dricka alkohol när man tar saroten?

Du bör inte dricka alkohol i samband med din medicin.

Hur många saroten kan man ta?

Vuxna Rekommenderad startdos är 25 mg två gånger dagligen. Beroende på vilken effekt du får av läkemedlet kan läkaren gradvis höja dosen till 150 mg per dag, uppdelat på två doser. Äldre (över 65 år) och patienter med hjärt-kärlsjukdom Rekommenderad startdos är 10-25 mg dagligen.

När ska man ta saroten på kvällen?

Detta läkemedel ska inte ges till barn eller ungdomar för behandling av depression. Mer information finns i avsnitt 2. Din läkare kommer att justera behandlingen efter dina symtom och ditt behandlingssvar. Vuxna Rekommenderad startdos är 10-25 mg på kvällen.

Kan man ta saroten vid behov?

Hur du använder Saroten Rådfråga din läkare om du är osäker. Äldre (över 65 år) och patienter med hjärt-kärlsjukdom Rekommenderad startdos är 10-25 mg dagligen. Beroende på vilken effekt du får av läkemedlet kan läkaren gradvis höja en till en total daglig på 100 mg, uppdelat på två dos dos dos er.

Relaterade inlägg: