Vad är Sjukhustandvård?

Innehållsförteckning

Vad är Sjukhustandvård?

Vad är Sjukhustandvård?

Om sjukhustandvård Sjukhustandvård/oral medicin är den gren inom tandvården som tar hand om dig som behöver ett särskilt omhändertagande, till exempel på grund av medicinska skäl, funktionshinder eller tandvårdsrädsla.

När blir tandvård sjukvård?

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar. ... Tandvården kostar då som sjukvård. Tandvård som ingår i din sjukvård kan du till exempel behöva för att undvika infektioner i käken inför en cancerbehandling. Tandvård kan också behövas inför en organtransplantation, då en infektion kan påverka resultatet ...

Vad kostar Sjukhustandvård?

Sjukhustandvård kostar inte mer än vanlig tandvård. Om tandvården görs som del i annan behandling kan den rent av ingå i högkostnadsskyddet och då kostar den inget alls om den ekonomiska gränsen uppnåtts. Det kan vara skönt att veta för den som drabbats.

Hur länge gäller högkostnadsskyddet tandvård?

Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt högkostnadsskydd. Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

Kan tandläkare se om man har cancer?

Ha koll på cancer Missar du till exempel en tidig skivepitelcancer på tungan blir patienten av med halva tungan och risken att cancern har spridit sig är mycket större. Tandläkare ser då och då förändringar som skulle kunna vara cancer.

Vad kostar det att laga tänder?

Pris: från 985kr kronor beroende på omfattning. Om du har större behandlingsbehov behöver du komma flera gånger. Lagning av en yta på en kindtand. Pris: 1 055 kronor, inklusive bedövning.

Relaterade inlägg: