Vad gör en mullvad?

Innehållsförteckning

Vad gör en mullvad?

Vad gör en mullvad?

Mullvaden är ett ensamlevande djur som lever största delen av sitt liv nere i de underjordiska gångarna som den gräver ut. ... den lever av andra jordlevande djur som daggmaskar (80 %), larver, insekter, näbbmöss, sniglar etc. Dessutom äter den också snäckor, grodor samt smärre kräldjur.

Hur långt gräver en mullvad?

En endan mullvads gångsystem kan sträcka sig över 1000 m2 och mullvaden gräver 100 meter per dygn. Guiden om mullvad visar hur du kommer åt och bekämpar mullvadarna. Innehåll: Kort om mullvaden.

Finns det mullvad i Sverige?

Mullvad påträffas främst i fuktig/frisk mark i södra Sverige upp till Östergötland-Västergötland. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring.

Relaterade inlägg: