Vad bestämmer Skolverket?

Innehållsförteckning

Vad bestämmer Skolverket?

Vad bestämmer Skolverket?

Skolverket tar fram kunskapskrav i alla ämnen och tar fram nationella prov. Vi ansvarar också för statistiken på skolområdet och kartlägger hur den svenska skolan fungerar. När Sverige är med i internationella kunskapsmätningar är det Skolverket som sköter det.

Är skolan centraliserad?

Det svenska skolväsendet har varit en centraliserad organisation fram till och med 1991 då kommunallagen trädde i kraft. Skolväsendet har sedan gått från en centraliserad – till en decentraliserad organisation.

Varför är det bra att gå i skolan?

Samtliga elever tycker att det är bra och viktigt att gå i skolan. Det är viktigt för att kunna få en bra framtid, för att få kunskaper och kunna skaffa jobb. Jonathan tycker att det också ger en allmänbildning. Sima tänker att utbildningen gör att man kan förstå hur världen fungerar.

Relaterade inlägg: