Vad kan ett elevråd göra?

Innehållsförteckning

Vad kan ett elevråd göra?

Vad kan ett elevråd göra?

ETT ELEVRÅD SKA Representera eleverna på skolan! Värna om elevers rättigheter! Ett elevråd ska ägas och styras av elever på skolan, vilket innebär att det bara är elever som ska sitta i styrelsen, vara medlemar och rösta på årsmötet. Vi använder ordet elevråd som ett samlingsnamn för elevers organisering på skolan.

Vad kan man göra på Klassråd?

klassrådet ska man diskutera viktiga saker i klassen, punkter från elevrådet, saker som eleverna tycker kan bli bättre på skolan och skolgården m m Om läraren är med hjälper denne ordföranden att hålla ordning och lyssnar på idéerna.

Hur fungerar Klassråd?

Klassrådet är skoldemokratins gräsrotsnivå. Det gemensamma mötet är den enda tiden då alla elever aktivt får vara med och påverka skolan. Klassrådet är också en förutsättning för att resten av skoldemokratin ska fungera.” ... På klassrådet får eleverna direkt inflytande och får göra sina röster hörda.

Relaterade inlägg: