När ska man ringa socialjouren?

Innehållsförteckning

När ska man ringa socialjouren?

När ska man ringa socialjouren?

Vänd dig till socialjouren om du: Misstänker att barn eller ungdomar far illa. Är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende. Har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk.

Hur når man socialjouren?

Socialjouren når du bara via telefon. Socialjouren ger dig råd och stöd. Socialjouren arbetar nära både polis och andra berörda myndigheter och kan i vissa fall även själv agera som en myndighet. Du kan vara anonym om ditt samtal gäller en annan person.

Har SOC öppet på helger?

här kontaktar du soc Socialjouren har öppet kvällar och helger.

Hur gör man en orosanmälan vuxen Göteborg?

Du når oss via kontaktcenter, telefon: 0303-70 30 00. Det går då att kontakta oss per telefon fram till klockan 15.00. Vid de tider som individ- och familjeomsorgen inte har öppet och du är i behov av akut hjälp hänvisas till socialjouren i Göteborg Länk till annan webbplats., telefon: 031-365 87 00.

Måste föräldrar målsman få veta om en är under 18 år?

Om du är under 18 år behöver vi berätta för dina föräldrar att vi har kontakt med dig. Vårdnadshavare har rätt att få veta vad vi pratar med dig om. ... Då kan vi prata om hur vi ska göra det tryggt för dig innan vi pratar med dina föräldrar. När du är över 18 år bestämmer du själv vilka vi får prata med.

Vad händer om man inte går på soc möte?

Socialtjänsten kommer utreda ditt barns situation oavsett om du kommer på mötet eller inte. Du behöver därför inte gåmötet. ... När socialtjänsten får in uppgifter om att ett barn kan fara illa (en s.k. orosanmälan) är de skyldiga att inleda en utredning.

Hur får man kontakt med socialen?

Du kan kontakta oss på flera olika sätt.

  1. Mejla oss. [email protected].
  2. Ring oss. 075-247 30 00 (vardagar 08.00–17.00)
  3. Tjänsteman i beredskap. ...
  4. Kontakta oss om legitimationer och behörighet. ...
  5. Kontakta oss om juridiska frågor. ...
  6. Besök oss. ...
  7. Skicka brev eller paket. ...
  8. Faxa oss.

Hur funkar socialtjänsten?

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Där arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov, som ska se till att alla barn får växa upp tryggt. I praktiken kan det handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

När ska en orosanmälan göras?

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

När kan man få hjälp av socialen?

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan söka från din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen.

Relaterade inlägg: