Hur är det att jobba som skyddsvakt?

Innehållsförteckning

Hur är det att jobba som skyddsvakt?

Hur är det att jobba som skyddsvakt?

Skyddsvakter behöver uppvisa proffsigt beteende kombinerat med hög servicekänsla och många gånger även ge ett representativt intryck. Du måste ha god hälsa och fysik samt ha bra psykisk balans. Du måste även vara medlem i en frivillig försvarsorganisation.

Vad får en skyddsvakt inte göra?

13 § En skyddsvakt har inom skyddsobjektet och i dess närhet samma befogenhet som en polisman att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage, terroristbrott, grovt rån eller förberedelse till ett sådant brott samt att ta i beslag föremål som personen för med sig.

Vad tjänar skyddsvakt?

30 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Kan en skyddsvakt jobba som väktare?

I befattningen ingår att skydda myndighetens skyddsobjekt. Det är ett krav att du är förordnad ordningsvakt eller utbildad och godkänd som väktare (fullständig utbildning, VU 1 och VU 2) samt har arbetslivserfarenhet som väktare eller ordningsvakt.

Hur är det att jobba som väktare?

En väktare har ofta långa arbetspass och arbetar kvällar, nätter och helger. Det är vanligt att arbeta intensivt under en period för att sedan vara ledig en längre tid. Deltids- och behovsanställning förekommer. ... En stationär väktare arbetar ofta med passersystem och säkerhetskameror och jobbar ofta dag.

Vilka påståenden är rätt avseende problem riskområden samt angreppspunkt?

Riskområden kräver din omedelbara uppmärksamhet. Riskområdena utgör basen för hur du möter situationen du befinner dig i. Du måste alltid upptäcka faran, ta kontroll över faran som kommer ur riskområdet. En angreppspunkt är det akuta som måste lösas.

Får militär gripa?

En militär skyddsvakt har inom skyddsobjektet och i dess närhet samma befogenhet som en polisman att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage, terroristbrott, grovt rån eller förberedelse till ett sådant brott samt att ta i beslag föremål som personen för med sig (13 §).

Har Skyddsvakter vapen?

En skyddsvakt skall vara utrustad med handfängsel, och är ofta utöver det utrustad med expanderbar batong, OC-spray (så kallad pepparspray) och skjutvapen: normalt pistol. Liksom väktare och ordningsvakter har skyddsvakter ett förstärkt rättsskydd i sin tjänsteutövning.

Relaterade inlägg: