Vad är målet med sluten ungdomsvård?

Innehållsförteckning

Vad är målet med sluten ungdomsvård?

Vad är målet med sluten ungdomsvård?

Ungdomar som blivit dömda till sluten ungdomsvård deltar i ungdomshemmens ordinarie behandlingsverksamhet och går i SiS skola. ... Målet med tiden hos SiS är att underlätta steget tillbaka ut i samhället efter avtjänat straff. Den dömde ska ges möjlighet till vistelse i mer öppnare former så snart förhållandena medger det.

Vilka brott ger sluten ungdomsvård?

För riktigt allvarliga brott, till exempel mord eller våldtäkt, finns straffet sluten ungdomsvård. Du som begår ett allvarligt brott när du är 15 till 17 år döms ofta till sluten ungdomsvård, i stället för fängelse.

Vem hamnar på SiS hem?

Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare.

Relaterade inlägg: